סמי ברקאת

 

מנהל גיוס איזור ירושלים בענפי הסופרים המלונאות המפעלים ונקיון