נזאר גולאני

 

מנהל גיוס איזור ירושלים בתחומי הנקיון והמפעלים