רשא פרוגי

רכזת גיוס איזורית, עוזרת למנהלת גיוס, תואר ראשון מדעי חברה.