הישאם ספורי

 

מנהל גיוס צפון ,בענפי מלונאות מפעלים וסופרים