בלאל טהה

 

מנהל גיום צפון, בענפי מלונאות מפעלים ונקיון